Ga naar de hoofdinhoud

Bordenmax steunt

Met het initiatief Bordenmax steunt willen we onze verantwoordelijkheid als bedrijf nemen en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door organisaties te steunen die zich inzetten voor verschillende hulp- en maatschappelijke projecten.Voor elke nieuwe abonnee op onze nieuwsbrief schenken we 2€ aan organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving.


Huidige gesteunde organisatie

Pink Ribbon 2023

Iedereen kent wel iemand, direct of indirect, die kanker heeft gehad. Helpen in de strijd tegen kanker is voor ons vanzelfsprekend en daarom willen we in de maand oktober aandacht vragen voor Pink Ribbon. Het doel van de campagne is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, kennis over kanker te verspreiden en besluitvormers te beïnvloeden. We zijn er trots op om met 'Bordenmax steunt' bij te kunnen dragen aan dit belangrijke onderzoek.


Door ons gesteunde organisaties

Movember

In november gaat de internationale campagne Movember weer van start. De campagne heeft als doel meer aandacht te vragen voor prostaatkanker en de gezondheid van de man. Wij vinden het belangrijk om mee te doen en bij te dragen aan onderzoek naar prostaatkanker, zodat de ziekte voorkomen en behandeld kan worden. Wij kiezen er deze maand voor om geld te schenken aan het Zweedse 'Prostatacancerförbundet' (prostaatkankerverbond), een organisatie die onderzoek financiert en informatie over prostaatkanker verspreidt.

Pink Ribbon

Iedereen kent wel iemand, direct of indirect, die kanker heeft gehad. Helpen in de strijd tegen kanker is voor ons vanzelfsprekend en daarom willen we in de maand oktober aandacht vragen voor Pink Ribbon. Het doel van de campagne is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, kennis over kanker te verspreiden en besluitvormers te beïnvloeden. We zijn er trots op om met 'Bordenmax steunt' bij te kunnen dragen aan dit belangrijke onderzoek.

Swedish Committee for Afghanistan

Sinds de jaarwisseling heeft de escalerende strijd in Afghanistan honderdduizenden mensen uit hun huizen verdreven - en elke dag vluchten er meer. In augustus kregen we het nieuws dat de taliban de macht in het land hebben overgenomen en is er grote onzekerheid over de toekomst. Svenska Afghanistankommittén (het Zweeds Afghanistancomité) zetten zich met name in voor de meest kwetsbaren: vrouwen, kinderen, mensen met een handicap en ontheemden. Ondanks de situatie in Afghanistan blijft SAK zich met onveranderde kracht inzetten voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden, scholen en gezondheidszorg ter plaatse. Maar ze hebben hulp nodig en voor ons is het vanzelfsprekend dat SAK de gesteunde organisatie van de maand is, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Talita

Talita is een non-profitorganisatie die vrouwen een uitweg biedt uit de prostitutie, pornografie en mensenhandel voor seksuele doeleinden en naar een heel nieuw leven leidt. Door middel van het rehabilitatieprogramma helpt Talita al meer dan 20 jaar vrouwen over de hele wereld. Bijna alle vrouwen die hebben meegedaan aan het Talita-programma, verlaten de prostitutie voorgoed. We zijn verheugd dat we dit belangrijke werk kunnen ondersteunen.

Hand in Hand

Al bijna dertig jaar draagt Hand in Hand International door middel van onderwijs, ondersteunende netwerken en toegang tot microkredieten bij aan de mogelijkheid om mensen hun potentieel te laten benutten en zich te ontwikkelen tot kleinschalige en succesvolle ondernemers. Zij leiden voornamelijk vrouwen en jongeren op in zelfhulpgroepen waarin de focus wordt gelegd op ondernemerschap. Dit resulteert in sterkere en startende bedrijven, die werkgelegenheid en banen creëren. Het uitbannen van armoede in de wereld staat boven aan de lijst van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de VN en is ook de visie van Hand in Hand. We zijn er trots op hen te ondersteunen in hun werk voor een wereld zonder armoede.

UNHCR

20 juni wordt internationaal erkend als Wereldvluchtelingendag. In 2020 meldde de UNHCR dat 79,5 miljoen mensen over de hele wereld op de vlucht zijn. Achter elk cijfer schuilen evenveel individuele en zeer persoonlijke crises. UNHCR is het VN-vluchtelingenagentschap met als missie mensen te beschermen die moeten vluchten voor oorlog, conflicten of vervolging. Ze vechten voor hun rechten, bieden levensreddende noodhulp en bieden oplossingen voor een veilige toekomst.

WWF - Wereld Natuur Fonds

Het klimaat en het milieu zijn twee zaken die ons bij Bordenmax na aan het hart liggen. Daarom hebben we ervoor gekozen om in de maand mei het Wereld Natuur Fonds te steunen. Het WWF zet zich in om de biodiversiteit in de wereld te behouden, vervuiling en niet-duurzame consumptie terug te dringen en ervoor te zorgen dat hernieuwbare bronnen op een duurzame manier worden gebruikt. Voor een toekomst waarin de mens in harmonie met de natuur leeft.

SOS Kinderdorpen

Meer dan 220 miljoen kinderen wereldwijd leven momenteel in uiterst zware omstandigheden, omdat ze de basiszorg van een ouder volledig missen of dreigen te verliezen. Het coronavirus dreigt te leiden tot nog meer armoede in de wereld. Kinderen die al in moeilijke omstandigheden leven worden het hardst getroffen. In april steunen we SOS Kinderdorpen. Zij zetten zich niet alleen in om elk kind in hun basisbehoeften te voorzien, maar komen ook op voor hen en hun rechten. Deze kinderen hebben ons nu harder nodig dan ooit. Samen kunnen we ervoor zorgen dat geen enkel kind alleen hoeft op te groeien.

'Rock your socks'

De VN heeft 21 maart uitgeroepen tot Wereld Downsyndroomdag, die dit jaar onder de aandacht wordt gebracht met de campagne 'Rock your socks'. Het downsyndroom betekent dat je drie exemplaren van chromosoom 21 hebt en een paar sokken met de hielen tegen elkaar ziet eruit als kleine chromosomen. We willen onderlinge verschillen vieren en een slag slaan voor de gelijke waarden en rechten van mensen. Daarom kiezen we ervoor om de Zweedse downvereniging Svenska Downföreningen te steunen, die zich inzet voor het vergroten van kennis en het verminderen van vooroordelen over het syndroom van Down.

MIND

Mind is een non-profitorganisatie die zich inzet voor een samenleving die aandacht heeft voor psychische aandoeningen en die actief bestrijdt, en waarin mensen met psychische problemen gerespecteerd worden en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een samenleving waarin niemand zichzelf van het leven wil beroven. De meeste mensen kennen wel iemand die hiermee te maken heeft gehad. Ook wij. Vanwege onze eigen geschiedenis (lees hier meer) willen we Mind onder de aandacht brengen en de organisatie steunen om de geestelijke gezondheid te bevorderen.

Räddningsmissionen

Räddningsmissionen is een non-profitorganisatie met een christelijke achtergrond die zich op sociaal vlak inzet. Hun missie is het onder de aandacht brengen en bestrijden van omstandigheden in de samenleving die tot kwetsbaarheid en uitsluiting leiden of die dit verergeren. Wij zijn er trots op dat we als bedrijf kunnen bijdragen met een gift en op die manier het werk kunnen steunen dat Räddningsmissionen verricht voor kwetsbare mensen.

Stadsmission

Veel mensen leven in sociale en economische zware omstandigheden en hebben hulp nodig voor basisbehoeften zoals eten en kleding. De Zweedse non-profitorganisatie Stadsmission is een veilige plek voor mensen die in armoede en buiten de maatschappij leven. Wij willen meehelpen om verandering mogelijk te maken door het werk van de Stadsmission van Göteborg te steunen. Onze steun draagt eraan bij dat meer mensen hulp krijgen in de vorm van bijvoorbeeld eten, winterkleding en huiswerkhulp.

Movember

In november gaat de internationale campagne Movember weer van start. De campagne heeft als doel meer aandacht te vragen voor prostaatkanker en de gezondheid van de man. Wij vinden het belangrijk om mee te doen en bij te dragen aan onderzoek naar prostaatkanker, zodat de ziekte voorkomen en behandeld kan worden. Wij kiezen er deze maand voor om geld te schenken aan het Zweedse 'Prostatacancerförbundet' (prostaatkankerverbond), een organisatie die onderzoek financiert en informatie over prostaatkanker verspreidt.

Pink Ribbon

Iedereen kent wel iemand, direct of indirect, die kanker heeft gehad. Helpen in de strijd tegen kanker is voor ons vanzelfsprekend en daarom willen we in de maand oktober aandacht vragen voor Pink Ribbon. Het doel van de campagne is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, kennis over kanker te verspreiden en besluitvormers te beïnvloeden. We zijn er trots op om met 'Bordenmax steunt' bij te kunnen dragen aan dit belangrijke onderzoek.

RISE

Het klimaatprobleem leeft erg bij ons. Wij streven er voortdurend naar om duurzaam te werken en onze impact op het klimaat en het milieu zo klein mogelijk te houden. We hebben ervoor gekozen om RISE te steunen, een onderzoeksinstituut met de taak om duurzame groei in de samenleving te bevorderen, vaak in opdracht van of in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de wetenschap en de publieke sector. Door innovatieve oplossingen draagt ​​RISE bij aan een duurzame toekomst. Lees meer over het project dat we ondersteunen.

Artsen zonder Grenzen

We zijn dankbaar dat we in een samenleving leven met een functionerend zorgsysteem, niet op de laatste plaats tijdens de heersende pandemie waarbij veel mensen acute zorg nodig hebben. Helaas is dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom willen we Artsen zonder Grenzen steunen. Artsen zonder Grenzen is een medische, humanitaire organisatie die mensen helpt die getroffen zijn door een crisis, oorlog of natuurramp, ongeacht hun politieke overtuiging, religie of etnische achtergrond.

Wat vinden onze klanten?