Informatie over COVID-19: wij produceren en leveren zoals gewoonlijk.

Lees meer.

Bordenmax steunt

Met het initiatief Bordenmax steunt willen we onze verantwoordelijkheid als bedrijf nemen en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door organisaties te steunen die zich inzetten voor verschillende hulp- en maatschappelijke projecten.Voor elke nieuwe abonnee op onze nieuwsbrief schenken we 1€ aan organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving.


Gesteunde organisatie van de maand

RISE

Het klimaatprobleem leeft erg bij ons. Wij streven er voortdurend naar om duurzaam te werken en onze impact op het klimaat en het milieu zo klein mogelijk te houden. We hebben ervoor gekozen om RISE te steunen, een onderzoeksinstituut met de taak om duurzame groei in de samenleving te bevorderen, vaak in opdracht van of in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de wetenschap en de publieke sector. Door innovatieve oplossingen draagt ​​RISE bij aan een duurzame toekomst. Lees meer over het project dat we ondersteunen.

September 2020


Door ons gesteunde organisaties

Artsen zonder Grenzen

We zijn dankbaar dat we in een samenleving leven met een functionerend zorgsysteem, niet op de laatste plaats tijdens de heersende pandemie waarbij veel mensen acute zorg nodig hebben. Helaas is dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom willen we Artsen zonder Grenzen steunen. Artsen zonder Grenzen is een medische, humanitaire organisatie die mensen helpt die getroffen zijn door een crisis, oorlog of natuurramp, ongeacht hun politieke overtuiging, religie of etnische achtergrond.

Augustus 2020

Wat vinden onze klanten?