Bordenmax steunt

Met het initiatief Bordenmax steunt willen we onze verantwoordelijkheid als bedrijf nemen en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door organisaties te steunen die zich inzetten voor verschillende hulp- en maatschappelijke projecten.Voor elke nieuwe abonnee op onze nieuwsbrief schenken we 2€ aan organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving.


Gesteunde organisatie van de maand

'Rock your socks'

De VN heeft 21 maart uitgeroepen tot Wereld Downsyndroomdag, die dit jaar onder de aandacht wordt gebracht met de campagne 'Rock your socks'. Het downsyndroom betekent dat je drie exemplaren van chromosoom 21 hebt en een paar sokken met de hielen tegen elkaar ziet eruit als kleine chromosomen. We willen onderlinge verschillen vieren en een slag slaan voor de gelijke waarden en rechten van mensen. Daarom kiezen we ervoor om de Zweedse downvereniging Svenska Downföreningen te steunen, die zich inzet voor het vergroten van kennis en het verminderen van vooroordelen over het syndroom van Down.

Maart 2021


Door ons gesteunde organisaties

MIND

In de maand februari steunen wij Mind. Mind is een non-profitorganisatie die zich inzet voor een samenleving die aandacht heeft voor psychische aandoeningen en die actief bestrijdt, en waarin mensen met psychische problemen gerespecteerd worden en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Een samenleving waarin niemand zichzelf van het leven wil beroven. De meeste mensen kennen wel iemand die hiermee te maken heeft gehad. Ook wij. Vanwege onze eigen geschiedenis (lees hier meer) willen we Mind onder de aandacht brengen en de organisatie steunen om de geestelijke gezondheid te bevorderen.

Februari 2021

Räddningsmissionen

In januari steunen we Räddningsmissionen. Räddningsmissionen is een non-profitorganisatie met een christelijke achtergrond die zich op sociaal vlak inzet. Hun missie is het onder de aandacht brengen en bestrijden van omstandigheden in de samenleving die tot kwetsbaarheid en uitsluiting leiden of die dit verergeren. Wij zijn er trots op dat we als bedrijf kunnen bijdragen met een gift en op die manier het werk kunnen steunen dat Räddningsmissionen verricht voor kwetsbare mensen.

Januari 2021

Stadsmission

Veel mensen leven in sociale en economische zware omstandigheden en hebben hulp nodig voor basisbehoeften zoals eten en kleding. De Zweedse non-profitorganisatie Stadsmission is een veilige plek voor mensen die in armoede en buiten de maatschappij leven. Wij willen meehelpen om verandering mogelijk te maken door het werk van de Stadsmission van Göteborg te steunen. Onze steun draagt eraan bij dat meer mensen hulp krijgen in de vorm van bijvoorbeeld eten, winterkleding en huiswerkhulp.

December 2020

Movember

In november gaat de internationale campagne Movember weer van start. De campagne heeft als doel meer aandacht te vragen voor prostaatkanker en de gezondheid van de man. Wij vinden het belangrijk om mee te doen en bij te dragen aan onderzoek naar prostaatkanker, zodat de ziekte voorkomen en behandeld kan worden. Wij kiezen er deze maand voor om geld te schenken aan het Zweedse 'Prostatacancerförbundet' (prostaatkankerverbond), een organisatie die onderzoek financiert en informatie over prostaatkanker verspreidt.

November 2020

Pink Ribbon

Iedereen kent wel iemand, direct of indirect, die kanker heeft gehad. Helpen in de strijd tegen kanker is voor ons vanzelfsprekend en daarom willen we in de maand oktober aandacht vragen voor Pink Ribbon. Het doel van de campagne is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, kennis over kanker te verspreiden en besluitvormers te beïnvloeden. We zijn er trots op om met 'Bordenmax steunt' bij te kunnen dragen aan dit belangrijke onderzoek.

Oktober 2020

RISE

Het klimaatprobleem leeft erg bij ons. Wij streven er voortdurend naar om duurzaam te werken en onze impact op het klimaat en het milieu zo klein mogelijk te houden. We hebben ervoor gekozen om RISE te steunen, een onderzoeksinstituut met de taak om duurzame groei in de samenleving te bevorderen, vaak in opdracht van of in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de wetenschap en de publieke sector. Door innovatieve oplossingen draagt ​​RISE bij aan een duurzame toekomst. Lees meer over het project dat we ondersteunen.

September 2020

Artsen zonder Grenzen

We zijn dankbaar dat we in een samenleving leven met een functionerend zorgsysteem, niet op de laatste plaats tijdens de heersende pandemie waarbij veel mensen acute zorg nodig hebben. Helaas is dit niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Daarom willen we Artsen zonder Grenzen steunen. Artsen zonder Grenzen is een medische, humanitaire organisatie die mensen helpt die getroffen zijn door een crisis, oorlog of natuurramp, ongeacht hun politieke overtuiging, religie of etnische achtergrond.

Augustus 2020

Wat vinden onze klanten?