Ga naar de hoofdinhoud

Zakelijke klant? -20% korting op bestellingen van meer dan €500 - sales@bordenmax.nl

Ons milieuwerk

We zijn ons ervan bewust dat wij als bedrijf invloed hebben op het klimaat. We vinden het daarom vanzelfsprekend om verantwoordelijkheid te nemen voor onze uitstoot. Om de wereldwijde klimaatdoelen voor 2030 te halen om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken, moeten we onze uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer verlagen en de CO2 die we al uitgestoten hebben binden.

Om precies te berekenen hoeveel CO2 we als bedrijf uitstoten, hebben we Tricorona Climate Partner in de arm genomen. Een onafhankelijke expert die erop toeziet dat ons proces de internationale berekenings- en administratiestandaard Greenhouse Gas Protocol volgt.

Dit doen we:

1. We meten alles

We vragen hulp van experts om precies te meten hoeveel CO2 we uitstoten en dan bedoelen we bij alles: van het produceren van onze materialen, het vervaardigen van onze producten en het transport van materialen naar ons en onze klanten. We meten zelfs hoe onze medewerkers naar hun werk komen!

2. We verlagen zoveel we kunnen

Alleen maar meten is natuurlijk niet genoeg! We zetten ons actief in om onze uitstoot te verminderen. Daarom stellen we jaarlijks een actieplan op en motiveren we het hele bedrijf om onze gestelde doelen te bereiken. We verminderen de CO2-uitstoot bijvoorbeeld door 474 zonnepanelen op het dak te installeren en nieuwe duurzame materialen voor onze borden te zoeken.

3. We compenseren alle uitstoot, 100%!

Klimaatcompensatie betekent investeren in projecten die leiden tot minder CO2-uitstoot naast de eigen werkzaamheden. Onze totale uitstoot in het voorgaande boekjaar bedroeg 1178,4 ton kooldioxide. Voor een foutmarge hebben we ervoor gekozen om 10% extra te compenseren. Dit betekent dat we 1297 ton kooldioxide binden door middel van een gecertificeerd klimaatcompensatieproject.

We compenseren koolstofemissies door middel van een zonnecelproject in Bhadla, India.

We hebben ervoor gekozen om koolstofemissies te compenseren door te investeren in het zonneproject "Bhadla Solar Power Plant", dat schone elektriciteit genereert in India door gebruik te maken van zonne-energie als duurzame energiebron. Het project is gecertificeerd met Gold Standard, de enige certificeringsstandaard die goedgekeurd en vertrouwd wordt door meer dan tachtig internationale milieuorganisaties.

Lees hier ons volledige klimaatverslag.

Wat vinden onze klanten?