Ga naar de hoofdinhoud

Zakelijke klant? -20% korting op bestellingen van meer dan €500 - sales@bordenmax.nl

Privacybeleid

Jouw vertrouwen is belangrijk voor ons. Om ervoor te zorgen dat je je veilig voelt wanneer je onze website bezoekt, houden wij ons aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Hieronder vind je informatie over hoe wij gegevens verzamelen, beheren en gebruiken. In het volgende privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie van jou wordt verzameld. We beschrijven ook hoe we de gegevens verwerken en gebruiken. Daarnaast krijg je informatie over tot wie je je kunt richten met vragen over ons gegevensbeheer.

1. Verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens is Signmax AB met organisatienummer 556756-8760, eigenaar van het handelsmerk Bordenmax. Signmax AB heeft de volgende contactgegevens:

E-mail:
info@bordenmax.nl

Post: 
Signmax AB
Box 21
433 21 Partille, Zweden

Website:
https://www.bordenmax.nl

Er is ook een contactformulier op de volgende pagina: 
https://www.bordenmax.nl/contact

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor al jouw gegevens die rechtstreeks met ons worden gedeeld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres. 

Wij verzamelen, bewaren en verwerken je gegevens om je bestelling af te handelen. Je persoonlijke gegevens zullen alleen met derden worden gedeeld als dit wettelijk is toegestaan, inclusief voor het verwerken van contracten en incasso's, of als je eerder toestemming hebt gegeven. Je gegevens zullen niet zonder jouw toestemming worden gedeeld met derden voor marketingdoeleinden. Om ons in staat te stellen om bestellingen af te handelen, ontvangen dienstverleners (zoals logistieke bedrijven, betaaloplossingen en banken) de informatie die nodig is voor de verwerking van de bestelling. De gegevens die op deze manier worden overgedragen, mogen onze dienstverleners alleen gebruiken om hun taken uit te voeren.

Wij bewaren jouw klant- en ordergegevens gedurende zeven jaar in overeenstemming met de Zweedse boekhoudwet.

Ook verzamelen we informatie over je websitegebruik door middel van cookies. Zie paragraaf 8 voor gedetailleerde informatie over welke informatie we verzamelen en waarom.

2.1 Registratie van klantaccount en bij bestelling

Alle bezoekers die een klantaccount aanmaken, krijgen met een wachtwoord beveiligde toegang tot hun gegevens die bij ons zijn opgeslagen. Je krijgt ook toegang tot informatie over eerder geplaatste bestellingen en instellingen voor het abonneren op nieuwsbrieven. 

Om een bestelling te plaatsen of een klantaccount aan te maken, moeten de volgende gegevens worden ingevoerd. Het zijn verplichte gegevens die nodig zijn om onze verplichtingen na te komen bij een bestelling. 

  • Je e-mailadres
  • Je naam
  • Je adres
  • Je telefoonnummer (alleen gebruikt voor meldingen bij traceerbare bezorging)
  • Je wachtwoord

2.2 Het ontwerpen van borden

Bij het ontwerpen van borden bewaren we de inhoud die je op het bord plaatst, samen met andere informatie die nodig is om je bestelling af te handelen. We delen nooit gegevens over je borden met andere accounts of met derden voor marketingdoeleinden.

2.3 De verwerking van betalingen

Je kunt veilig met kaart betalen. Je betaling wordt afgehandeld door Adyen B.V. met veilige codering en volgens strenge normen die door de bank worden gesteld. Je kaartgegevens worden rechtstreeks naar Adyen B.V. verzonden. We hebben via Adyen B.V. toegang tot de naam van de kaarthouder, het kaarttype, de laatste 4 cijfers van het kaartnummer en het IP-adres van de betaling. We hebben toegang tot deze informatie om terugbetalingen te kunnen verwerken en onjuiste vorderingen te kunnen onderzoeken. Alleen degenen die bij ons de taak hebben om bijvoorbeeld terugbetalingen te behandelen, hebben toegang tot deze gegevens.

Betalingen via PayPal worden afgehandeld door PayPal (PayPal is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking) en wij hebben toegang tot bepaalde informatie via PayPal om de betaling te beheren en, indien nodig, eventuele onjuiste betalingen te onderzoeken. Voor meer informatie over hoe PayPal omgaat met jouw persoonlijke gegevens, raadpleeg je het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev.

Voor andere directe betaalmethoden behandelen wij, in gevallen waar de betaalmethode dit vereist, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, rekeningnummer en naam. Voor betaling per factuur worden de persoonlijke gegevens die deel uitmaken van de factuur verwerkt en opgenomen in de boekhouding volgens de boekhoudwet (1999:1078). De gegevens worden gedurende het belastingjaar plus 7 jaar bewaard.

2.4. Nieuwsbrieven

We gebruiken het e-mailadres dat je hebt opgegeven om nieuws en aanbiedingen te verzenden. We hebben jouw toestemming nodig om je als privépersoon toe te voegen als abonnee. Als jij je niet langer wenst te abonneren op onze nieuwsbrief, kun je het abonnement kosteloos stopzetten, via de link in elke mailing, via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1 en via de instellingen in de klantenzone.

Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden, maar worden alleen gebruikt om je informatie te verstrekken over ons nieuws, onze producten en onze aanbiedingen.

2.5 Webtracking

We verzamelen informatie over het gebruik van en de navigatie op onze site. De informatie wordt verzameld op basis van ons legitieme belang bij kwaliteitsverbetering. Zie sectie 8 voor meer informatie.

2.6 Klantrecensies

Je contactgegevens kunnen met derden worden gedeeld op basis van onze legitieme interesse in klantrecensies. Je gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en zullen niet worden gedeeld met derden voor marketingdoeleinden. 

2.7 Contact met de klantenservice

Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, verwerken wij de persoonlijke gegevens die je verstrekt om je zaak af te handelen. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden uiterlijk na 12 maanden verwijderd.

2.8 Sociale media

Persoonlijke gegevens die ons op sociale media worden verstrekt, vallen onder het persoonsgegevensbeleid van het betreffende platform. Wij beheren de inhoud en verwijderen eventuele illegale inhoud. Als communicatie op sociale media onderdeel van klantenservice wordt, worden de gegevens behandeld volgens het bovenstaande beleid met betrekking tot klantenservice.

2.9 Prijsvragen

Bij prijsvragen gebruiken we je gegevens om eventuele winsten te kunnen mededelen.

3. Kredietcheck

We behouden ons het recht voor om een kredietcheck uit te voeren vóór de vervaardiging en levering van je bestelling. Voor dit doel dragen we de persoonlijke gegevens over die nodig zijn om een kredietcheck uit te voeren bij een kredietrapporterende onderneming. 

3.1 Werving

Bij sollicitaties voor vacatures en bij open sollicitaties verzamelen wij informatie die nodig is om het wervingsproces mogelijk te maken. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden uiterlijk na 24 maanden verwijderd als je geen toestemming hebt gegeven om je gegevens in onze kandidatenbank te bewaren.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derde landen

We streven er altijd naar om je gegevens binnen de EU/EER te verwerken. Deze gegevens kunnen in sommige gevallen echter worden overgedragen aan en verwerkt worden in landen die geen deel uitmaken van de EU/EER door een leverancier of onderaannemer. Aangezien we vastbesloten zijn om je gegevens altijd te beschermen, zullen wij alle redelijke juridische, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig worden verwerkt en met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met en op hetzelfde niveau ligt als de bescherming die in de EU/EER wordt geboden.

4.1 Marketing en profilering

Om je de best mogelijke informatie en aanbiedingen te kunnen bieden, maken we soms gebruik van klantenmatching bij het adverteren op platforms van derden. Met behulp van de door je aan ons verstrekte contactgegevens kunnen derden, zoals b.v. Meta en Google matchen je met de informatie die u heeft verstrekt. Zodra dit is gebeurd, kunt je berichten en informatie ontvangen waarvan wij aannemen dat deze voor je interessant zijn. De meest gebruikte gegevens zijn e-mail en telefoonnummer, maar andere contactgegevens zoals naam, stad, postcode, provincie, land, leeftijd, mobiele adverteerder ID en mobiele apparaat ID kunnen ook voorkomen.

Uw contactgegevens worden versleuteld naar derden verzonden, waar automatisch een match wordt gemaakt als je een geregistreerde gebruiker bent met dezelfde contactgegevens. Na voltooiing van de match worden deze gegevens verwijderd.

Houd er rekening mee dat de informatie die wij over je delen niet door derden voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Momenteel gebruiken we klantenmatching op de platforms van Google en Meta.

5. Jouw rechten

Je hebt recht op toegang tot de informatie die wij over jou hebben verzameld. Je kunt binnen een redelijke termijn en zonder kosten informatie krijgen over welke informatie over jou is opgeslagen. Als je toegang wenst tot alle informatie of specifieke gegevens, neem dan contact op met de klantenservice via de contactgegevens in paragraaf 1.

Je hebt ook het recht om je gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als je bezwaren hebt tegen onze verzameling of ons gebruik van je gegevens, kun je ons je bezwaar sturen naar de contactgegevens die in paragraaf 1 worden vermeld. 

We willen ervoor zorgen dat onze informatie up-to-date en accuraat is. Je kunt ons vragen om de informatie te corrigeren die volgens jou onjuist is. 

Je kunt te allen tijde je toestemming intrekken voor het gebruik van je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Dit kan via een link in elke mailing, via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1 en ook via de instellingen in de klantenzone.

Je hebt altijd het recht om meningen en klachten in te dienen over onze verwerking van persoonlijke gegevens. Die doe je bij een toezichthoudende autoriteit.

6. Logbestanden

Bij elk bezoek aan pagina's van Bordenmax worden gebruikersgegevens door de betreffende browser overgedragen en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De gegevensrecords die in deze context worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van bezoek, naam van opgeroepen pagina, IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en product- en versiegegevens van de gebruikte browser. Bovendien worden bestel- en klantinformatie vastgelegd.

Deze gegevensrecords uit logbestanden worden voornamelijk door ons gebruikt om fouten te vinden en op te lossen. De logbestanden zijn alleen beschikbaar voor onze ontwikkelaars en worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

Er worden geen wachtwoorden of gevoelige betalingsgegevens vastgelegd of opgeslagen op onze servers.

7. Veilige gegevensoverdracht

Je persoonlijke gegevens worden veilig bij ons overgedragen door middel van encryptie. Dit is natuurlijk ook van toepassing op je bestelling, je betaling en het inloggen als klant. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer).

Daarnaast werken we er actief aan om onze website, onze systemen en onze organisatie te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegde personen.

8. Cookies

We willen je een goede beleving van onze website bieden en gebruiken daarom in het kader van artikel 6.1.f GDPR cookies, webanalysediensten en socialemedia-plug-ins. Het accepteren van cookies is geen vereiste voor het bezoeken van onze website. Als je ons echter niet toestaat cookies te plaatsen, is de functionaliteit van de site beperkt en kun je onze producten niet bestellen. 

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en informatie over je internetgebruik opslaan voor uitwisseling met ons systeem via de browser. De informatie wordt onder meer gebruikt om de functies van de site te laten werken, de gebruikerservaring te verbeteren door statistieken van bezoekers te verzamelen, relevante aanbiedingen te doen en de effectiviteit van advertenties te meten, evenals bepaalde klantenservicefuncties. Voor informatie over alle cookies en het gebruik ervan, zie paragraaf 6.1.  

We slaan geen gevoelige of persoonlijk identificeerbare gegevens op in de cookies die we plaatsen.

Zo weiger je cookies. Als je het gebruik van cookies wilt voorkomen, kun je je browser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd of afzonderlijk worden gedeactiveerd door een opt-outcookie te installeren. Vergeet niet dat in elke webbrowser die je gebruikt cookies gedeactiveerd moeten worden. Raadpleeg de helppagina's van je browser voor meer informatie. Houd er echter rekening mee dat als je cookies weigert, een aantal functies op onze site niet langer correct zullen werken. Door gebruik te maken van de website Bordenmax.nl, stem je in met het gebruik van cookies.

8.1 Welke cookies worden er gebruikt?


Wat vinden onze klanten?