CSR

Hoe werkt Bordenmax met CSR?

Wij vinden het belangrijk om CSR in ons bedrijf te integreren. Dit houdt in dat we ons inzetten voor onze omgeving en onze medewerkers. We willen een duurzame bedrijfsvoering waarmee we verschil maken. Dit doen we door organisaties en verenigingen te steunen waarvan wij vinden dat ze bijdragen aan een positieve ontwikkeling in de samenleving. Dit kan op allerlei manier, van de inzet voor mensenrechten tot het aanmoedigen van lichamelijke activiteiten. Door middel van acties hebben we betrokkenheid aangewakkerd, belangrijke kwesties onder de aandacht gesteld en geld ingezameld voor goede doelen. We nemen ook ons eigen bedrijf onder de loep en compenseren het milieu voor onze CO2-uitstoot van onze bordenproductie en het transport naar onze klanten.

Wat is CSR?

CSR is een afkorting van 'corporate social responsibility', ook wel bekend als mvo, dat staat voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Dit houdt in dat je als bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de invloed op de maatschappij naast dat wat de wet oplegt en werkt aan een duurzamere ontwikkeling. Deze invloed kan betrekking hebben op verschillende vlakken. Meestal worden deze verdeeld in het sociale vlak, het milieuvlak en het economische vlak.

#BordenmaxSteunt

We hebben besloten dat we een verschil willen maken in de maatschappij en hebben ervoor gekozen om organisaties en verenigingen te steunen die zich inzetten voor alles tussen mensenrechten en het aanmoedigen van lichamelijke activiteiten. Gebruik de hashtag #BordenmaxSteunt om onze acties te volgen en te delen. Kun jij ook steun van Bordenmax gebruiken? Dien een verzoek in via info@bordenmax.nl.


 Klimaatmax

#jeziethetniet

Onze medewerkers

Wij willen ervoor zorgen dat iedere medewerker van Bordenmax het naar zijn zin heeft, zich goed voelt, een goede werkomgeving heeft, zich veilig voelt en op geen enkele manier gediscrimineerd wordt op het werk. De werkomgeving moet gekenmerkt worden door vrijheid en een plek zijn waar men zijn eigen verantwoording neemt en waar de focus ligt op een arbeidsklimaat die samenwerking, verbondenheid, respect en begrip benadrukt. Onze medewerkers moeten saamhorigheid en betrokkenheid voelen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, geloof, etniciteit, beperking of wat dan ook. 

Om dit te bereiken, hechten we groot belang aan de terugkoppeling van onze medewerkers via evaluatiegesprekken en enquêtes onder onze medewerkers. Door middel van projecten, workshops en cursussen werken we voortdurend aan de ontwikkeling van competenties.

Wat vinden onze klanten?