Informatie over COVID-19: wij produceren en leveren zoals gewoonlijk.

Lees meer.

CSR

Hoe werkt Bordenmax met CSR?

Wij vinden het belangrijk om CSR in ons bedrijf te integreren. Dit houdt in dat we ons inzetten voor onze omgeving en onze medewerkers. We willen ons bedrijf op een duurzame manier runnen en een goed voorbeeld zijn op het gebied van maatschappij en milieu.

Wat is CSR?

CSR is een afkorting van 'corporate social responsibility', ook wel bekend als mvo, dat staat voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Dit houdt in dat je als bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de invloed op de maatschappij naast dat wat de wet oplegt en werkt aan een duurzamere ontwikkeling. Deze invloed kan betrekking hebben op verschillende vlakken. Meestal worden deze verdeeld in het sociale vlak, het milieuvlak en het economische vlak.

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

We zorgen voor en respecteren elkaar en onze klanten. Daarnaast willen we bijdragen aan maatschappelijk nut door middel van onder andere liefdadigheid, campagnes en samenwerkingen.

Onze medewerkers

Wij willen ervoor zorgen dat iedere medewerker van Bordenmax het naar zijn zin heeft, zich goed voelt, een goede werkomgeving heeft, zich veilig voelt en op geen enkele manier gediscrimineerd wordt op het werk. De werkomgeving moet gekenmerkt worden door vrijheid en een plek zijn waar men zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en waar de focus ligt op een arbeidsklimaat die samenwerking, verbondenheid, respect en begrip benadrukt. Onze medewerkers moeten saamhorigheid en betrokkenheid voelen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, geloof, etniciteit, neurodiversiteit of wat dan ook.

Wij geloven dat een goede gezondheid bijdraagt aan gezonde, welvarende medewerkers en dat lichamelijke activiteiten de prestaties op het werk verbeteren. Als gevolg hiervan bieden we een royale bijdrage voor preventieve zorg en de mogelijkheid om een uur per week onder werktijd te sporten. We willen beweging en verbondenheid aanmoedigen en doen elk jaar mee aan verschillende prestatielopen.

Wij steunen verenigingen en organisaties

We steunen initiatieven waarvan wij vinden dat ze verschil maken in de maatschappij. Dat kan zijn op het gebied van mensenrechten, maar ook de aanmoediging tot lichamelijke activiteiten. Met het initiatief #BordenmaxSteunt kunnen we verenigingen en organisaties helpen die een bepaalde vorm van steun nodig hebben. 

We zetten ons in voor maatschappelijke kwesties

Door middel van acties hebben we betrokkenheid aangewakkerd, belangrijke kwesties onder de aandacht gebracht en geld ingezameld voor non-profitorganisaties en ideële bedrijven. Lees meer over #jeziethetniet en Klimaatmax.

We delen een beurs uit

We hebben een beurs in het leven geroepen om ideeën aan te moedigen die tot een duurzamere ontwikkeling kunnen leiden. We willen bijdragen aan innovatieve oplossingen en in het verlengde daarvan aan een duurzamere samenleving. Lees hier meer.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu uiterst serieus en streven er altijd naar om onze invloed op het milieu te minimaliseren. Onze medewerkers hebben een milieutraining gehad en we vinden het logisch om zowel bij grote als kleine dingen duurzaam te denken.

Wij compenseren het klimaat

We compenseren het milieu voor de CO2-uitstoot van onze productie en al het transport naar onze klanten. Deze klimaatcompensatie gebeurt in samenwerking met Tricorona Climate Partner, een Zweeds bedrijf dat andere bedrijven en organisaties helpt bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het klimaat. Lees hier meer.

Ons gebouw is gecertificeerd met Green Building

Ons nieuwe gebouw is gecertificeerd met Green Building, wat betekent dat de constructie 25% minder energie verbruikt dan de geldende eisen.

We hebben 200 zonnepanelen geïnstalleerd

We hebben ons energieverbruik verlaagd door 200 zonnepanelen te installeren. Dit dekt ongeveer 25% van ons totale energieverbruik voor het gebouw, de productie en het kantoor.

We bieden milieuvriendelijke reisvoorzieningen

We proberen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te reizen. Daarom bieden we onze medewerkers milieuvriendelijke reisvoorzieningen. Dit betekent dat we een fiets bieden of de helft van de busreis betalen. 

Onze initiatieven

Wat vinden onze klanten?